Takk for at du sender høringsmerknader til kommuneplanens arealdel.

 

Med vennlig hilsen
Stange kommune