Her er informasjon  om hvilke valgfag vi kan tilby elever på neste års 9. trinn.
Les den nøye, og foreta deretter et valg på dette skjemaet.  SVARFRIST: 16. MAI 2019

Elever som ønsker å bytte valgfag til 9.trinn vil få standpunktkarakter i det valgfaget de nå har på 8.trinn. Terminkarakteren eleven får til sommeren på 8.trinn vil da bli stående som standpunktkarakter i faget. Standpunktkarakteren vil elevene få mandag 3.juni.
Det kan klages på standpunktkarakterer etter Forskrift til Opplæringsloven §5-5.