Klikk her for informasjon om VALGFAG vi kan tilby neste års 8. trinns elever (skoleåret 2019-20).
Skjemaet leveres kontaktlærer på barneskolen senest fredag 31. mai 2019