Skolen har følgende tilvalgsfag neste skoleår: Fremmedspråk, fordypning i engelsk og arbeidslivsfag. Valget gjelder for alle tre årene på ungdomsskolen. For de som velger arbeidslivsfag vil det evt. bli loddtrekning om for mange velger dette.

Les informasjon om de ulike tilvalgsfagene her, og svarskjema skal leveres kontaktlærer på barneskolen senest fredag 31. mai.