Takk for at du ønsker å være valgmedarbeider/stemmestyremedlem. Du vil snart høre fra oss.

Med vennlig hilsen
Stange kommune