Anne Marie Stenberg

Anne Marie Stenberg

Leder helsestasjonstjenesten

tlf. 951 54 238
Toril

Toril Kjelsrud

Merkantil

tlf. 62 56 23 33

/ 477 90 711

 

Monika

Monika Brendlien Berntsen

Merkantil

tlf. 625 62 333

/ 477 90 711 

Jordmortjenesten

  
 

Bodil Brenne

Jordmor

tlf. 940 18 543
 

Mai-Lill Fjelking Slaatsveen

Jordmor

tlf. 940 18 538
utm

Unn-Therese Marken

Jordmor

tlf. 940 18 540
Mona

Mona Egge

Jordmor

tlf. 902 40 364

Helsestasjon 0-5 år

  
Anne Julie Mostue

Ann Julie Mostue

Helsesykepleier
0-5 år

tlf. 940 18 539
Anne Karin Elisenberg

Anne Karin Elisenberg

Helsesykepleier
0-5 år

tlf. 940 18 537
Kjersti Østberg

Kjersti Østberg

Helsesykepleier
0-5 år

tlf. 959 48 411
Mette Nøren

Mette Nøren

Helsesykepleier og Marte-Meo terapeut
0-5 år

tlf. 902 94 441
Martina JOhansen

Martina Johansen

Helsesykepleier
0-5 år

tlf. 902 38 384
Marte Godsveen Lauvdal

Marte Godsveen Lauvdal

Helsesykepleier
0-5 år

tlf. 940 18 541
Rita Hanstad Holmsen

Rita Hanstad Holmsen

Helsesykepleier
0-5 år

tlf. 476 61 309

Skolehelsetjenesten 6-12 år og 13-20 år

 

 
Astrid Torgunrud

Astrid Torgunrud

Helsesykepleier
6-20 år

tlf. 947 87 388
Ann Britt

Ann Britt Nygaard

Helsesykepleier

6-20 år

tlf. 477 86 126
Aud Berit Wedum

Aud Berit Wedum

Helsesykepleier
6-12 år

tlf. 920 49 038
Brit Stensrud

Brit Stensrud

Helsesykepleier
6-12 år

tlf. 982 60 330
Hege Bergsodden

Hege Alfstad Bergsodden

Helsesykepleier
6-20 år

tlf. 982 60 331
Kjersti Øien Skjold

Kjersti Øien Skjold

Helsesykepleier
6-20 år

tlf. 911 75 208
Marthe

Marthe Lien Lundby

Helsesykepleier
6-20 år

tlf. 416 15 187
Anne Lise NIlsen

Anne Lise Nilssen

Helsesykepleier
13-20 år

tlf. 917 42 050
Ina

Ina Godager

Helsesykepleier

6-12 år

tlf. 474 65 065

Flyktninghelsetjenesten

 

 
 

Nina Hulleberg

Helsesykepleier

 
Rita Hanstad Holmsen

Rita Hanstad Holmsen

Helsesykepleier

tlf. 476 61 309
Kjersti Østberg

Kjersti Østberg

Helsesykepleier

tlf. 959 48 411

Helsestasjonsleger/skoleleger

 

 
 

Stefan Obytz

Lege

 
Mette

Mette Holland

Lege

 

 

 

Gunhild Lerstad

Lege