bufdir

Foto: bufdir

For tidlig fødte barn og deres familier får tilbud om en mer omfattende og målrettet oppfølging i primær- og spesialisthelsetjenesten enn barn født til rett tid. Omfanget vil avhenge av grad av prematuritet og komplikasjoner knyttet til for tidlig fødsel og nyfødtperiode.(nasjonal faglig retningslinje for oppfølging av for tidlig fødte barn)

Vi gir tilbud om et eget helsestasjonsprogram som innbefatter kontakt med helsesykepleier, lege, fysioterapeut og ev. Hedmarken Interkommunale Pedagogisk Psykologisk Tjeneste.