Menneskekroppen er skapt for bevegelse. Fysisk aktivitet gjør godt for både kropp og sjel. Regelmessig fysisk aktivitet forebygger sykdommer knyttet til levevaner, og er vesentlig i alt forebyggende helsearbeid. I sin rapport "trivsel i skolen" viser Helsedirektoratet til forskning som sier at fysisk aktivitet bidrar til bedre psykisk helse og trivsel gjennom bedret selvbilde og nærere forhold til familie og jevnaldrende.

Helsedirektoratet anbefaler at barn og unge bør være i fysisk aktivitet minimum 60 minutter hver dag.

Skolen når alle barn og unge, og er derfor en helt sentral arena i arbeidet med å utvikle holdninger og gode aktivitetsvaner. Det er en positiv sammenheng mellom økt fysisk aktivitet og skoleprestasjoner, og økt fysisk aktivitet kan ha positiv effekt på konsentrasjon, hukommelse, atferd i klasserommet og på det sosiale miljøet. Flere av barneskolene i Stange kommune er godt i gang med å få inn mer fysisk aktiv læring i timene. Prosjekt "Frisk framtid i Stange kommune" samarbeider også med skolehelsetjenesten, barneskolene, SFO og FAU for å motivere til mer aktivitet.

Dans på stien

FOTO: Frederik Garshol. Stange kommune. "Dans på stien - en vandreforestilling"

 

Hva kan du selv gjøre som forelder?

  • Gjør noe som barna synes er gøy!
  • Som forelder er du en viktig rollemodell, også i forhold til aktivitet! Barn gjør ikke som vi sier, men som vi selv gjør. 
  • Å være fysisk aktiv er mer enn å være aktiv i idrett. Fysisk aktivitet innebærer alt som medfører bevegelse, og samtidig øker energiforbruket, som lek, friluftsliv, uteaktivitet, idrett, mosjon, snømåking, husarbeid etc.
  • Utendørsaktivitet fremmer fysisk aktivitet. 
  • Vær bevisst på tiden som brukes på stillesittende aktivitet.
  • Varier aktiviteten, en tur i svømmehallen, sykkeltur til venner, aking, skogtur etc..
  • Tenk over skoleveien, er det mulig for barnet å gå til og fra skolen? Aktiv skolevei