aktiv hverdagFoto: Helsenorge

 

Menneskekroppen er skapt for bevegelse. Fysisk aktivitet gjør godt for både kropp og sjel. Regelmessig fysisk aktivitet forebygger sykdommer knyttet til levevaner, og er vesentlig i alt forebyggende helsearbeid. I sin rapport "trivsel i skolen" viser Helsedirektoratet til forskning som sier at fysisk aktivitet bidrar til bedre psykisk helse og trivsel gjennom bedret selvbilde og nærere forhold til familie og jevnaldrende.

 

Nasjonale anbefalinger - helsenorge

  • Ungdom bør være fysisk aktive minst 60 minutter hver dag. Aktiviteten bør være variert, allsidig og av moderat eller høy intensitet.
  • Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke skjelettet.
  • Fysisk aktivitet utover 60 minutter hver dag gir friskere og mer robuste ungdom.
  • Tiden i ro bør begrenses, og langvarig stillesitting bør brytes opp med aktive pauser.

 

Skolen når alle barn og unge, og er derfor en helt sentral arena i arbeidet med å utvikle holdninger og gode aktivitetsvaner. Det er en positiv sammenheng mellom økt fysisk aktivitet og skoleprestasjoner, og økt fysisk aktivitet kan ha positiv effekt på konsentrasjon, hukommelse, atferd i klasserommet og på det sosiale miljøet. Prosjekt "Frisk framtid i Stange kommune" samarbeider også med skolehelsetjenesten, FAU og skolene for å motivere til mer aktivitet.

Dans på stien

FOTO: Frederik Garshol. Stange kommune. "Dans på stien, en vandreforestilling"