Menneskekroppen er skapt for bevegelse. Fysisk aktivitet gjør godt for både kropp og sjel. Regelmessig fysisk aktivitet forebygger sykdommer knyttet til levevaner, og er vesentlig i alt forebyggende helsearbeid. I sin rapport "trivsel i skolen" viser Helsedirektoratet til forskning som sier at fysisk aktivitet bidrar til bedre psykisk helse og trivsel gjennom bedret selvbilde og nærere forhold til familie og jevnaldrende.

Helsedirektoratet anbefaler at barn og unge bør være i fysisk aktivitet minimum 60 minutter hver dag.

Skolen når alle barn og unge, og er derfor en helt sentral arena i arbeidet med å utvikle holdninger og gode aktivitetsvaner. Det er en positiv sammenheng mellom økt fysisk aktivitet og skoleprestasjoner, og økt fysisk aktivitet kan ha positiv effekt på konsentrasjon, hukommelse, atferd i klasserommet og på det sosiale miljøet. Prosjekt "Frisk framtid i Stange kommune" samarbeider også med skolehelsetjenesten, FAU og skolene for å motivere til mer aktivitet.

Dans på stien

FOTO: Frederik Garshol. Stange kommune. "Dans på stien, en vandreforestilling"