Har du symtomer?

Er du nærkontakt?

Koronatest

Har du testet positivt?

Koronavaksine

Råd og regler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vi rapporterer ikke lenger daglige smittetall

Majoriteten av personer med høy risiko for alvorlig sykdom er vaksinert og beskyttet. I vår risikovurdering fremover har derfor antall smittetilfeller mindre betydning. Vi legger i stedet mer vekt på i hvilke grupper smitten forekommer, om det er kjente smitteveier og at kapasiteten i helsetjenesten i kommunen opprettholdes, herunder kapasiteten til testing og smittesporing.      
 

Informasjon fra nasjonale helsemyndigher