Informasjon til næringslivet i Stange kommune

25. mars 2021: Kompensasjonsordning for bedrifter rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

 


 

Folkehelseinstituttet har veiledere for ulike bransjer, gå inn her for å få oppdatert informasjon for din bransje. Du finner alle veilderne her

Andre nettsteder:


Hamarregionen utvikling

Praktisk informasjon til bedrifter i Hamarregionen

Siste informasjon om Kontantordningens detaljer

Se her for mer info

Noen spørsmål og svar om kompensasjon til foretak for tapt omsetning

Se her for mer info

Støtteordninger fra Innlandet fylkeskommune:

Innlandet fylkeskommune har nå lagt ut flere støtteordninger på regionalforvaltning.no som vi ønsker at dere kjenner til.

Merk at alle søknader må sende inn via søkerportalen regionalforvaltning.no. Er det spørsmål til dette så kontakt en saksbehandler i fylkeskommunen. Du finner oversikta over støtteordninger med kontaktpersoner her. Merk også at de ulike støtteordningene har ulike søknadsfrister. 

Støtteordninger for næringslivet

Reiselivet har også ei egen støtteordning med søknadsfrist 30. april. Her kan destinasjonsselskap, samarbeidende bedrifter o.l. søke om støtte til utviklingstiltak.

Informasjon fra Fylkesmannen i Innlandet (Landbruk)


Oversikt over nasjonale tiltak:

For arbeidsliv:
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/?expand=factbox2693694

Betydelig fall i aktiviteten og kraftfulle økonomiske grep:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/betydelig-fall-i-aktiviteten-og-kraftfulle-okonomiske-grep/id2694274/

NAV:

Arbeidsgiver:
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyttig-a-vite/arbeidsgiver-hva-gjelder-i-min-situasjon

Permisjon på grunn av Korona – informasjon:
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

Permisjon – skjema:
https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/covid-19/permittering

Husk å be alle permitterte eller oppsagte personer om å registrere seg på www.arbeidsplassen.no

Landbruket har behov for arbeidskraft i tiden som kommer. Her kan man også registrere seg på www.arbeidsplassen.no om man har ledig kapasitet.

Selvstendig næringsdrivende/frilanser:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon

Privatperson/ansatt:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/privatperson-hva-gjelder-i-min-situasjon

Permitteringer – arbeidsgiver:
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

Permitteringer – dagpenger:
https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert

Sparebank 1 Østlandet:

Infoside for bedrifter:
https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/bedrift.html

Krisekutt fra Norgesbank og tiltakspakke fra regjeringen:
https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss/nyheter/krisekutt-fra-norges-bank-og-tiltakspakke-fra-regjeringen--mer-v.html

Innovasjon Norge:

Søknadskjema for avdragsutsettelse:
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-korona/

Hvordan kan Innovasjon Norge hjelpe deg som bedrift i koronakrisen:
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/sporreundersokelse-om-konsekvenser-av-koronavirus/

Innovasjon Norge setter ned renten: https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/innovasjon-norge-setter-ned-rentene/

Tiltak for norsk næringsliv – Hva gjør Innovasjon Norge: https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/tiltak-for-norsk-naringsliv--hva-gjor-innovasjon-norge/

VIRKE:

https://www.virke.no/koronaviruset/

NHO:

Svar om permittering, karantene m.m. for arbeidsgivere fra NHOs advokater:
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

Krisepakke 19. mars: Ekstraordinære tiltak for en ekstraordinær situasjon:
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/for-en-spesiell-tid/

Permittering:
https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/

Landbruksdirektoratet

Koronavirus og tilskudd til avløsning ved sykdom

Norsk landbrukssenter

 

Frilansere og selvstendig næringsdrivende, tiltakspakke:

https://www.lo.no/hva-vi-gjor/koronasituasjonen/nyheter-om-korona/rilansere/


https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/50445E/regjeringen-aapner-for-akutt-sosialhjelp-til-frilansere-og-naeringsdrivende

Innovasjon Norge

Viktig info til bedrifter fra FHI

Nasjonale pålegg fra Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende---som-gjelder-fra-klokken-18.0/

Brosjyre og video om korona viruset på flere språk:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

 

Følg for øvrig med i media om ulike «pakker» som lanseres for næringslivet fortløpende.