Koronainformasjon for ansatte
Kjære ansatte i Stange kommune.

Vi har vært inne i en utfordrende periode i godt over ett år og er nå endelig over i en mer normal hverdag. Vi har likevel en økt beredskap og vaksineringen fortsetter.

Jeg vil berømme den fleksibiliteten og innsatsen dere ansatte har vist gjennom hele pandemien.

Det er flott å se hvordan Stange kommune med alle ansatte har klart å møte denne helt ukjente situasjonen. Så takk til alle.

Med vennlig hilsen

Kaija Eide Drønen
Kommunedirektør