Kjære ansatte i Stange kommune!

Vi er alle inne i en kritisk tid. Inngripende tiltak blir iverksatt og mange har det vanskelig. Samtidig vil rådmannen berømme den fleksibiliteten og innsatsen fra ansatte som kommer til uttrykk hver eneste dag. Det er flott å se hvordan Stange kommune med alle ansatte klarer å møte denne helt ukjente situasjonen. Så takk til alle.

Det er nå nødvendig å innføre rutine for omdisponering av arbeidskraft. Dette blir en ny utfordring for mange ansatte, men jeg er overbevist om at vi alle vil brette opp ermene og bidra inn. Lykke til!

Med vennlig hilsen

Kaija Eide Drønen
Rådmann