Folkehelseinstituttet har egne sider med informasjon om når du skal være i karantene, når hjemmeisolering er aktuelt og hvordan du skal forholde deg dersom du opplever luftveissymptomer. Les mer på linkene under:

Hjemmekarantene

Hjemmeisolering

Når du eller hustandsmedlem har symptomer på luftveisinfeksjon