Med nærhet til Oslo, Gardermoen, Mjøsa, er Stange kommune et attraktivt sted å bo og leve. Kommunen har fokus på bærekraftighet og naturforvaltning i kombinasjon med matkultur og historisk stolthet. Kommunen er i god vekst og legger til rette for at enda flere velger å flytte hit.

 

 

Himmel over alt der jeg ser. Følelsen av at alt er så åpent.

Det handler om   p u s t e r o m   - å gi folk rom til å være tro mot seg selv og nok plass for å strekke seg mot målene sine.

I en tid hvor urbanisering er et av samfunnets tydeligste trekk, er beliggenheten til Stange kommune veldig sentral – en grønn lunge i et urbaniserende område. Med utbygging av veier og jernbane mellom Oslo og Innlandet, har Stange blitt et sentrum for trafikk mellom Hamar og Oslo. Her kan pendlere komme seg inn til Oslo på litt over en time og inn til Hamar på ti minutter. Videre utbygging av jernbanen vil redusere reisetiden og øke antall togavganger ytterligere.

Aktuelle sider: