Stange er en kommune i vekst som det er godt å leve i med gode velferdstilbud. Sammen med resten av kommune-Norge står vi imidlertid overfor noen svært krevende år økonomisk.

Vi bruker mer penger enn vi har. Den økonomiske situasjonen krever at vi må omstille driften på en måte som gir varige endringer. Dette gir også muligheter. Vi skal benytte situasjonen til å gjøre de gode grepene, se nye løsninger der det er nødvendig.

Stange kommune er i en god posisjon til å planlegge og gjennomføre den omstillingen som skal til for å også i fremtiden kunne levere tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet. Dette arbeidet skal skje gjennom åpenhet og dialog der brukere, pårørende, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte involveres.

Denne siden er laget for at du som ansatt i Stange kommune skal få innsikt i omstillingsprosessen. Alle oppdateringer i prosessen skal komme i form av nyhetsbrev fra kommunedirektøren, og alle nyhetsoppdateringer finner du i menyen til høyre. 

 

  Politisk behandling 

   

   

  Delrapporter fra utredningsarbeidet

  Samfunnsutvikling:


  Helse og omsorg:


  Oppvekst:


  Felles funksjoner: