Det er lokale forskrifter som gjelder dersom de er strengere enn de nasjonale!

Helsedirektoratet har veiledere for en rekke saker https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Nasjonale veiledere

Det finnes også informasjon innenfor ulike bransjer. Se hjemmesider til for eksempel, Norsk musikkråd,Norges idrettsforbund, NHO reiseliv, Norges bondelag med flere.

 

Når skal barn være hjemme fra barnehage/skole?

Mange foreldre er usikre på hvordan de skal vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme. Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema for å hjelpe foresatte med denne vurderingen.

Flytskjema fra Folkehelseinstituttet:

Ved bekymring for barnet er det viktig å kontakte lege. Regjeringen har også laget en side med informasjon til foreldre.

Har du spørsmål til kommuneoverlegene?

Dersom du ikke finner svar på relevante nettsteder kan du ringe nasjonal informasjonstelefon om koronavirus på telefon 815 55 015. Alternativt kan du ta kontakt med informasjonssenteret på telefon 62562000, som vil forsøke å hjelpe deg eller videreformidle henvendelsen til kommuneoverlege ved behov. 

Arrangement

Det er arrangør/den enkelte virksomhet som er ansvarlig for å gjøre seg kjent med gjeldende lovverk og anbefalinger fra myndighetene, og sørge for at dette følges til enhver tid. Kommuneoverlegene skal ikke godkjenne arrangementer eller planer for smitteverntiltak.