Illustrasjonsfoto MostphotosSLT er et samarbeid mellom Stange kommune og Politet om kriminalitetsforbyggende arbeid blant barn og unge. 

SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.  Modellen skal sørge for koordinert kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter.

SLT-koordinator sikrer at alle som driver med rus og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår felles problemforståelse og samordner sine tiltak. Vedkommende skal også være et bindeledd mellom nivåene i SLT-modellen.

I Stange er SLT-koordinator organisert i virksomhet Barn og familie.

SLT-koordinator i Stange er Miriam Schytte 

 

SLT-modellen organiseres på tre nivåer