Lokale anbefalinger for arrangment:

For arrangementer på offentlig sted er det de nasjonale reglene som gjelder. 

For private sammenkomster i eget hjem er det ikke anbefalt å samle flere enn 20 personer. Fullvaksinerte personer behøver da ikke telles med. Dersom noen har planlagt større sammenkomster i eget hjem, for eksempel dåp, konfirmasjon e.l., som er vanskelig å utsette, anbefaler vi at man følger de reglene som gjelder for private sammenkomster på offentlig sted.

Råd ved arrangementer og sammenkomster:

 • Bør vurderes utsatt dersom mulig
 • Ingen som har symptomer kan delta. Vær særlig nøye med å informere om at også de med lette symptomer på holde seg hjemme. Det gjelder også vaksinerte.
 • Ubeskyttede personer i risikogruppe bør vurdere om de skal delta, og anbefales uansett å holde god avstand til andre
 • Følg smittevernregler nøye
 • Vær gjerne utendørs hvis mulig

 

Ellers gjelder de nasjonale reglene for arrangement:

   


  For arrangører

  Her finner du informasjon om planlegging, risikovurdering og gjennomføring av arrangement. 

  Har du korona-spørsmål? 

  Det er arrangør/den enkelte virksomhet som er ansvarlig for å gjøre seg kjent med gjeldende lovverk og anbefalinger fra myndighetene, og sørge for at dette følges til enhver tid. Kommuneoverlegene skal ikke godkjenne arrangementer eller planer for smitteverntiltak.