Ved behov for barnepalliasjon i Stange kommune

Hva er barnepalliasjon

Barnepalliasjon er en tilnærmingsmåte som har til hensikt å forbedre livskvaliteten til barnet og familien, i møte med livstruende sykdom, gjennom forebygging og lindring, ved hjelp av tidlig identifisering, grundig vurdering og behandling av problemer av fysisk, psykososial og åndelig art. (Palliasjon til barn og unge. Nasjonal faglig retningslinje, Helsedirektoratet)

Ved behov for barnepalliasjon kontaktes Tjenesenheten i Stange kommune på telefon 62 56 20 35.  Alternativt kan dere kontakte en fra de andre kommunale instansene som så vil hjelpe dere videre i systemet. 

Tjenesteenheten vil på bakgrunn av problemstillingen ta kontakt med dere, og bistå slik at dere får den hjelpen dere har behov for. Dere får tilbud om en kontaktperson i kommunen som kan bistå med koordinering av de ulike tjenester. Koordinatoren vil om ønskelig hjelpe dere med å opprette en ansvarsruppe, og eventuelt utarbeide en Individuell plan. Dette med utgangspunkt i barnet og familiens behov.

Ulike tilbud 

Klikk her for å se de ulike tilbudene

Barnepalliasjonsprosjektet i Stange kommune

Les mer om dette prosjektet her

Illustrasjonsfoto Mostphotos