Storgata vil likevel ikke bli åpnet for biltrafikk før uke 35. Årsaken til dette er at det skal gjøres utbedringer av krysset i Storgata/Kirkevegen/Kongsvegen, som medfører at gata må forbli stengt vel ei uke til.

Når dette er på plass vil det bli åpnet for alminnelig ferdsel.

Storgata kar for åpning