Forhåndstemmesteder

I forhåndstemmeperioden mellom 10. august til 10. september vil det være mulig å stemme i Stange rådhus. Det vil være noe utvidet åpnignstider, samt mulig å forhåndsstemme på ungdomshuset i Ottestad, Espa skole, samt på våre institusjoner. Se åpningstider her....

Valglokaler.no - se ditt nærmeste valglokale

Valglokaler i Stange på valgdagen

På valgdagene 12. og 13. september er det sju stemmelokaler i Stange kommune. Du kan stemme på hvilket som helst av disse lokalene siden vi har elektronisk avkryssing i manntall.

Se valglokalene her.....