Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et stemmelokale og avgi stemme, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme.

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan søke om å stemme hjemme.

Søknaden om hjemmestemming må inneholde:

  • Fullt navn
  • Fødselsnummer
  • Nøyaktig oppholdsadresse
  • Telefonnummer

Du kan søke på følgende måter:

  • På telefon: 62 56 20 00
  • Epost: post@stange.kommune.no
  • Sende skriftelig søknad til: Valgstyret, Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange

Dersom du sender epost eller brev kan du bruke dette søknadsskjema .

Slik foregår hjemmestemming
Hvis du får innvilget hjemmestemming kommer 2 valgmedarbeidere hjem til deg i perioden 28. august til 10. september. Før de kommer, vil de ta kontakt med deg på telefon for å avtale tidspunkt.

Siste frist for å søke er fredag 10. september kl. 10.00