Sametinget er øverste valgmyndighet ved valg til Sametinget. Ved sametingsvalg er landet delt inn i 7 valgkretser, og Innlandet tilhører krets 7: Lulli-Norgga válgabiire/Sør-Norge valgkrets: de kommunene i Møre og Romsdal og Innlandet fylker som ikke tilhører valgkrets 6, samt fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

I Stange er det kun mulig å forhåndsstemme til Sametingsvalget. Dette fordi det er færre enn 30 manntallsførte. De som er registrert i valgmanntallet vil motta valgkort. Slik registrerer du deg i Samtingets valgmanntall

Godkjente valglister valgkrets 7 Sør-Norge