Behov for nytt avløpsanlegg

Avløpsrenseanlegg som ikke fungerer som det skal slipper ut stoffer som kan føre til sykdom hos mennesker, gjøre vannet dårlig egnet som drikkevann/badevann, gi unormal algevekst, gi dårlige leveforhold for bunndyr og fisk og annen forurensing. Det er forbudt å forurense. Det er eiers ansvar å sørge for å stanse forurensingen. Når eiendommen selges overtar ny eier dette ansvaret. Det betyr at ny eier må utbedre eller bytte ut avløpsanlegget. 

Du finner mer informasjon om prosessen for utbedring/utskifting av avløpsanlegg her på sidene om vann og avløp. Se i menyen for ulike tema. 

 

Ikke innlagt vann 

Når hytte/bolig ikke har utslippstillatelse er det ikke tillatt å ha innlagt vann eller avløpsanlegg. Erfaringsmessig er det mange som ikke vet hva som ligger i begrepet «innlagt vann», og installerer større anlegg enn de har lov til. 

Kommunen er og kjent med at noen anlegger avløpsanlegg uten å ha innhentet utslippstillatelse. Det er ulovlig. 

Informasjonen fra kommunen er ment å skulle bidra til at selger, megler og potensielle kjøpere blir i stand til å vurdere om det er ulovlig innlagt vann eller ulovlig anlagt avløpsrenseanlegg.

Du finner mer informasjon om hva som er lov her på sidene om vann og avløp. Se i menyen for ulike tema.