Gjødslingsplan

I søknad om produksjonstilskudd skal du svare på spørsmål om du har godkjent gjødslingplan som oppfyller kravene i forskrift om gjødselplanlegging. Forskrift om gjødselplanlegging gjelder alle foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon, og som har rett til produksjonstilskudd. Gjødslingsplanen skal omfatte alt jordbruksareal som foretaket disponerer. Hvis gjødslingsplanen er mangelfull skal du svare nei. Foretak som ikke har jordbruksareal må likevel disponere gjødsla på forsvarlig måte, og ha dokumentasjon på dette.

Foretaket ditt kan kun være unntatt krav om gjødslingsplan hvis du 

  • ikke har jordbruksareal med planteproduksjon (for eksempel dersom du kun har honningproduksjon)
  • har fått dispensasjon fra forskrift om gjødslingsplanlegging (dette kan du søke om hos oss)

 

Du må gjerne lage gjødslingsplanen din selv, så lenge den oppfyller kravene i forskriften. Hvis du ikke vil lage planen selv kan vi gjøre det, eller du kan kontakte feks. Norsk landbruksrådgiving.

gjplaneks

Jordprøver 

For å ha en godkjent gjødslingplan som oppfyller kravene i forskrift om gjødselplanlegging skal det tas jordprøver hvert 4. - 8. år. Jordprøvene tas med jordbor og fyller i jordprøveesker som rommer en halv liter jord. Du må også fylle ut bestillingsskjema. Du kan låne jordbor hos oss. Du kan også få bestillingsskjema, prøveesker og samlekartonger ved å henvende deg til kontoret. Norsk landbruksrådgiving har også slikt utstyr.

På høsten (oktober-november) har vi avtale med henting av jordprøver fra Blæstad. Du kan da komme innom med jordprøvene så blir de hentet her.

Analysene gjøres av Eurofins. De utfører også analyser av grovfôr dersom du har behov for det.

Last ned Bestillingsskjema for jordprøver.

 

Hvis du har spørsmål, eller ønsker at vi skal lage gjødslingsplan for foretaket ditt kan du ta kontakt med:
Arild B. Wennersgaard - 404 29 527 - abw@stange.kommune.no