Det er Eurofins som analyserer jordprøvene. Teksten er hentet fra deres uttaksbeskrivelse.

Det anbefales å ta en jordprøve per 5 dekar. Ved store ensartede skifter kan hver prøve representere 10-15 dekar, og for små, uensartede skifter bare 2-3 dekar. Prøvene skal tas i matjordlaget, ned til 20 cm dybde.

 1. Planlegg prøveuttaket
  • Marker prøvepunktene på kart.
  • Merk jordprøveeskene. Maks 4 tegn.
  • OVerfør prøvemerkingen til bestillingsskjema, og fyll ut øvrige opplysninger på skjema.
  • Ta med kart, bestillingsskjema, jordbor, prøveesker, samlekartonger til å ha prøveeskene i, vannfast tusj og en bøtte å blande jorda i.
 2. Ta ut prøvene
  • Minst 9 stikk per prøve, med 2 meters avstand, innen en radius på 2-5 meter
  • Bland jorda fra alle stikkene godt i en bøtte og fyll prøveeskene helt opp.
 3. Tørking og innsending
  • Tørk prøvene hvis de er veldig våte, maks 40 grader i tørkeskap, eller luftig sted uten gasser fra feks. fjøs.
  • Lever prøvene til et av prøveleveringsstedene (feks. Blæstad) eller send de i posten til Aurofins Agro. Husk utfylt og signert bestillingsskjema.