Det skal være trygt å stemme i Stange kommune. Stortingsvalget i høst skal gjennomføres på en god og trygg måte, uavhengig av pandemisituasjonen.

Vi legger vekt på å ha god avstand mellom velgere og valgmedarbeidere og legger til rette for god håndhygiene, både ved forhåndsstemmemottak og på selve valgdagen. 

  • Husk å holde avstand
  • Ha god håndhygiene
  • Ikke møt opp i valglokalet hvis du er syk

 

Stortinget har vedtatt flere midlertidige endringer i valgloven som blant annet sikrer at velgere i isolasjon og karantene får stemt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ut en smittevernveileder for valggjennomføring.

I år er det lurt å forhåndsstemme

Vi oppfordrer velgere til å benytte seg av hele stemmegivningsperioden fra og med 10. august til og med valgdagen 13. september. På den måten kan vi unngå at mange kommer samtidig for å stemme.
Åpningstider og steder for forhåndsstemming i Stange finner du her.    

Karantene/isolasjon på valgdagen
Dersom du er i karantene eller isolasjon på valgdagen mandag 13. september og ønsker å stemme, må du kontakte oss på 48059287 for å avtale tidspunkt. Frist for å søke er mandag 13. september kl. 10:00.