Foto: NHI - Norsk Helseinformatikk

 

Søvn spiller en sentral rolle i forhold til barnas utvikling, deres psykisk helse og atferd, og evne til læring og konsentrasjon. Søvn har også betydning for vekst, vekt, immunsystemet og risiko for ulykker. Forstyrret og/ eller utilstrekkelig søvn kan ha konsekvenser både på kort og på lang sikt.

 

Når skal barnet legge seg?

Skolebarn vokser mye, er veldig aktive og trenger mye søvn. Tilstrekkelig søvn er nødvendig både for skolearbeidet, oppmerksomheten og hukommelsen. Barn i alderen 7-12 år har behov for 10-11 timers søvn, og det er anbefalt at de legger seg mellom 19.30-21.00.

 

Gode rutiner lønner seg

 • Det er lurt å gjennomføre et leggerituale med faste, positive, rolige tiltak i samme rekkefølge hver dag den siste timen før leggetid.
 • Foreldre kan lese en god bok og snakke med barnet om gode, positive hendelser fra dagen. 
 • Tidspunkt for leggetid anpasses etter alder og behov. 
 • Det er lurt å begynne leggeritualet i god tid slik at klokkeslettet ikke blir et stressmoment.
 • Barn sovner lettere og får bedre søvn når de har samme tider for leggetid og stå-opp-tid både på hverdag og fridag.
 • Barn før puberteten våkner til omtrent samme tid hver dag. De vil derfor få for lite søvn dersom man lar dem være oppe utover vanlig leggetid.
 • Sengen bør kun brukes til å sove i. Den må ikke brukes til time-out, og det må ikke være noen straff å legge seg.
 • Barnet skal heller ikke spise, leke, gjøre lekser, se TV eller spille i sengen.
 • Foreldrene bør ha klare regler om når det er lov å bruke og når barna skal slå av pc, mobiltelefon, TV og annet elektronisk utstyr. Undersøkelser viser at elektronisk utstyr inne på soverommet gir kortere nattesøvn.
 • Barn bør ikke drikke noe som inneholder koffein (cola, te og kaffe). Kakao og sjokolade kan inneholde koffein og bør unngås sent på dagen.
 • Utelek hjelper døgnrytmen og bedrer søvnen. Men barnet bør avslutte all stimulerende lek og herjing i god tid før leggeritualet begynner for å få tid til å roe seg ned.