Influensa forårsaker årlig alvorlig sykdom og dødsfall i sårbare grupper. Høy vaksinasjonsdekning blant helsepersonell kan redusere influensasykdom og utbrudd i helseinstitusjoner. Dette er spesielt viktig for pasienter som ikke selv kan få vaksine, og for pasienter som har redusert effekt av vaksinen på grunn av nedsatt immunforsvar.

Høy vaksinasjonsdekning mot influensa blant ansatte i helsesektoren er viktig for å opprettholde tilfredsstillende beredskap under større utbrudd av smittsomme sykdommer.

Stange kommune mottar influensavaksiner i oktober, og vaksinering av helsepersonell som arbeider i Stange kommune starter i uke 42.

Kostnad

Arbeidsgiver dekker kostnader til vaksinering via egen organisering.

Hvem bør vaksinere seg?

Alt helse- og omsorgspersonell med pasientkontakt anbefales å ta vaksine. Dette er spesielt viktig for personell som har kontakt med sårbare pasientgrupper, for eksempel i eldreomsorg, nyfødtmedisin, kreftbehandling, infeksjonsmedisin eller intensivavdelinger.

Hvor gis vaksinen?

Helsepersonell omfattes av målgruppen, og de som har sitt virke i Stange kommune skal møte for vaksinering på drop in i Stangehallen. Det vil pr. d.d. ikke bli tilbud om vaksinering på egen arbeidsplass. Dette er for å imøtekomme anbefalinger fra kommuneoverlege om å unngå kollegavaksinering og ivaretakelse av journalplikten.

Informasjon til helsepersonell om influensavaksine finner du her

Informasjon til gravide om influensavaksine finner du her

 

Influensavaksine og koronavaksine

Mange helsepersonell har nå vaksinert seg mot korona. Koronavaksinen beskytter ikke mot influensa, og det er derfor nødvendig å ta influensavaksinen dersom man ønsker å være beskyttet mot influensaviruset. Det er ikke skadelig å vaksinere seg mot flere sykdommer over et kort tidsrom, men det skal allikevel gå minst 1 uke mellom influensavaksine og koronavaksine.

 

Tidspunkt for vaksinering for helsepersonell (og innbyggere som ikke vaksineres hos fastlege)

 

Sted:

Dag og dato:

Klokkeslett:

Gruppe:

Stangehallen

Fredag 19.11

14.00-17.30

Helsepersonell

Begrenset antall vaksiner- vaksineringen pågår så lenge vi har tilgang på doser. Vaksineringen foregår i Stangehallen.