Velkommen til virksomheten Kommunalteknikk

Kommunalteknikk har ansvar for vann, avløp, kommunale veger og grøntområder. Virksomheten har en bestillerenhet, mens utførerenheten er kommuneentrepenøren som Hamar kommune er vertskommune for. Spørsmål om drift rettes til kommuneentrepenøren.