Vallset SFO gir tilbud til barn fra 1. trinn og til fullført 4. trinn. Barn med særskilte behov kan søke om å beholde sin plass på SFO til og med fullført barneskole. Tilbudet ved Vallset SFO er før og etter skoletid. Fokuset vårt er å være en trygg arena hvor barna får tilsyn, omsorg, organisert aktivitet og frilek sammen med andre.

Samarbeid med skole og foresatte er en viktig faktor for å skape en god hverdag for barna. De fleste som jobber på SFO, jobber også i skolen. Vi har gode erfaringer med det, da vi har flere møtepunkter med barna i løpet av deres skole/SFO-hverdag.

På Vallset SFO er vi rundt 50 barn og 5 faste ansatte. Bemanningsnormen i SFO er forskjellig fra barnehage. Det innebærer at det er flere barn pr. voksen. Det siste året har vi vært delt inn i kohorter i tråd med smittevern, og har samlet oss gode erfaringer.

Vi varierer dagene på SFO mellom organiserte aktiviteter og frilek. Vi har gode erfaringer med å jobbe med felles prosjekter og har de siste årene blant annet spilt inn CDer, laget film, sommerkonsert, julekonsert og adventsang på Vallset bo- og servicesenter. Sammen med barna skaper vi meningsfylte dager med fokus på glede, samhold, utfoldelse, respekt og toleranse for hverandres ulikheter.

Åpningstider

Vi har åpent fra 0700 til 0800 (skolestart) og fra 1245 til 1630.

SFO har 5 planleggingsdager i løpet av året. Planleggingsdagene samkjører vi i hovedsak med skolen og de vil derfor variere.

Ferier

SFO året er fra 01.08 til 30.06, mens vi holder stengt i hele juli.

SFO er stengt juleaften / nyttårsaften, mens onsdag før påske er det åpent til klokka 12.00

Vi gjennomfører behovsundersøkelser i forkant av høstferien / juleferien / påskeferien og de siste dagene i juni etter skoleslutt. Det betyr at foresatte får en forespørsel via Visma om behovet for SFO i forbindelse med disse skoleferiene. Bemanningsplan settes opp basert på tilbakemelding om plassbehov fra foresatte.

I tråd med vedtektene til Stange kommune for sine SFOer, kan SFO holde stengt og tilbud gis ved en annen kommunal SFO når det er 5 eller færre påmeldte barn.

Kontaktopplysninger

SFO- mobil (i åpningstiden): 901 46 036

SFO-leder Siv Merethe Nybakk: 62 56 25 66,

e-post: siv.merethe.nybakk@edu.stange.kommune.no