5. trinn

Vi har 17 elever på 5. trinn. Kontaktlærer er Rune Andre Antonsen og Kari Opøien. Foreldrekontakter er Erik Olsen og Elin Jeremiassen.