Stange helse og omsorgssenter har som målsetting å yte et best mulig tilrettelagt tilbud for den enkelte beboer innenfor virksomhetens rammer. Vi ønsker å ha et godt samarbeid med pårørende, lag, foreninger og andre samarbeidspartnere, hvor arbeidet kjennetegnes med gjensidighet og respekt.

Senteret ønsker å være en drivende kraft i regionen innenfor fagutvikling, organisering og ledelse. Vi ønsker å tilby attraktive og spennende arbeidsplasser for alle aktuelle yrkesgrupper, hvor våre ansatte stimuleres til å være aktive bidragsytere innenfor sitt kompetanseområde, både innad i virksomheten, såvel som utad.

Vi ønsker å fremstå som en god tjenesteutvikler, med høy kompetanse, og med en stor grad av omsorg, engasjement og trivsel!