Stange helse og omsorgssenter består av 4 sykeavdelinger, serivce- og støtteavdelingene består av kjøkken, vaskeri og renhold, kontortjenester og vaktmestertjeneste. Fysio-, ergoterapi og legetjenester ytes  fra helse og rehabiliteringsavdelingen. Sykeavdelingen har omlag 100 plasser og det er mulighet for å ta imot noen dagpasienter. Detter er tilrettelagte plasser for alderdemente ved to avdelinger, den ene av disse er en skjermet enhet. Senteret har dessuten 20 plasser for korttidsopphold ved avdeling 4.

Endret pleie- og omsorgsbehov kan gi grunnlag for å vurdere utskrivning til annet omsorgsnivå, eller overflytting til annen enhet ved Stange kommunes institusjoner. Dette gjøres i samråd med pasient/ pårørende evt. hjelpeverge.