Disse finner du i flyktningtjenesten:

 

Bente Habberstad Ryen
Bente Habberstad Ryen
Tlf. 94 78 33 62
Leder, 100 % stilling.
 
 
Lars Gunnar Bratlie
Tlf. 62 56 2119/ 91 60 88 43
Teamansvarlig bosetting
Ansvarsområde: Administrative oppgaver og oppfølging av deltakere.
Heidi Svanberg
Tlf. 62 56 21 25 / 47 80 36 71
Førstesekretær/etableringsansvarlig
 
Morten Kristian Hageberg
Tlf. 95 08 33 18
Assistent/boveileder
Ansvarsområde: Boveiledning og miljøarbeid.
 
 

 

Programrådgiverteam:

Angela Richau
Tlf 62 56 21 20/48 26 82 18
Teamansvarlig 
Ansvarsområde: Tilrettelegge for kvalifisering og integrering av flyktninger
 
 

Morten Østlund
Tlf: 62 56 21 22/91 59 68 42
Programrådgiver
Ansvarsområde: Veiledning, kvalifisering og oppfølging av deltakere i avklarings- og programrådgiverteam 
Espen Sveum
Tlf 974 01 445
Programrådgiver
Ansvarsområde: Veiledning, kvalifisering og oppfølging av deltakere i avklarings- og programrådgiverteam
 
Tonje Helene Bøe 
Tlf. 62 56 21 21 / 95 84 98 49
Programrådgiver
Ansvarsområde: Veiledning, kvalifisering og oppfølging av deltakere i avklarings- og programrådgiverteam
Marianne Myhra 
Tlf. 62 56 21 18 / 902 50 284
Programrådgiver
Ansvarsområde: Veiledning, kvalifisering og oppfølging av deltakere i avklarings- og programrådgiverteam
 
 

 

Oppfølgingsteam:

Marianne A. Larsen 
Tlf. 62 56 21 27/95 78 08 44
Teamansvarlig
Ansvarsområde: Tilrettelegge for kvalifisering og integrering av flyktninger.

Berit Thorsrud 
Tlf: 62 56 21 28/46 88 51 19
Fagkonsulent 
Ansvarsområde: Fagansvarlig for funksjonshemmedemidler. Tilrettelegge for kvalifisering og integrering av flyktninger.   

 
Gry Miriam Hoel Hagen
Tlf. 62 56 21 26/95 70 83 78
Programrådgiver. Fagansvarlig for enslige mindreårige flyktninger.
Ansvarsområde: Oppfølging av enslige mindreårige flyktninger og introduksjonsdeltakere 

Hege Aida Volden-Sandersen
Tlf: 46 84 24 04
Ansvarsområde: Tilrettelegge for kvalifisering og integrering av flyktninger.

 

Umed Abdulrahman Muhammed Salih
Tospråklig miljøterapeut
Ansvarsområde: Veiledning og oppfølging av deltakere

 

Gehan Sadek
Tospråklig miljøterapeut
Ansvarsområde: Veiledning og oppfølging av deltakere

 

Rita Johansen
Miljøterapeut

 

Mounes Hussanian 
Tospråklig fagarbeider

 

Kvalifiseringssenteret 

Kvalifiseringssenteret er organisert under Flyktningtjenesten. Leder, Bente Habberstad Ryen og fagleder, Mari Brun.

Ansatte i Kvalifiseringssenteret:

Mari Brun Maana
Tlf: 957 51 358
Fagleder 
Ansvarsområde: Koordinere, iverksette og gjennomføre opplæringstiltak.

Tove Laberg
Tlf: 469 18 745
Praksisoppfølger
Ansvarsområde: Oppfølging av deltakere i praksis.

             

Tone Stenersen Evensen
Tlf. 97 41 19 89
Assistent
Ansvarsområde: Undervisningsassistent og oppfølging av deltakere i språkpraksis.

 

Undervisningsstillinger:

Anne Grethe Kjelling 
Lærer
Ansvarsområde: Undervisning.
Hilde Gustava Ovesen
Lærer
Ansvarsområde: Undervisning.
Renate Grimsbø Kulbrandstad
Lærer
Ansvarsområde: Undervisning.

Runar Hyll
Lærer
Ansvarsområde: Undervisning

Ann Elin Lium
Lærer
Ansvarsområde: Undervisning

Flyktningtjenesten i Stange kommune er organisert under virksomheten Kultur og fritid.