Ingelin Kvisgaard

Ingelin Kvisgaard

Leder

Gøril Berg

Gøril Berg

Ergoterapeut

Jobber med barn og er kontaktperson for syn

Ida Udengen

Ida Benedicte Udengen

Ergoterapeut

Jobber i demensteamet og i ambulerende dagaktivitetstilbud 

Haldis Saltvik

Haldis Saltvik

Ergoterapeut

Jobber i Stange ambulerende rehabiliteringsteam (StART) og i tverrfaglig vurderingsteam

Ida Melby

Ida Melby

Ergoterapeut

Jobber med hjemmeboende voksne og på døgnrehabiliteringsavdelingen.

 

Silje Storengen

Ergoterapeut

Jobber i Hverdagsrehabiliteringsteamet og med hjemmeboende voksne.

 

Mina F. Norin

Ergoterapeut

Jobber med hjemmeboende voksne og velferdsteknologi.

 

Anne Ekren

Spesialsykepleier

Jobber i demensteamet

 

Jarle Monsen

Servicemedarbeider

Er kontaktperson for hørsel

 

Gry Bjørke

Aktivitetskontakt

  

 

 

Ida Benedicte Udengen