Lille Kjonerud bofellesskap

Lille Kjonerud bofellesskap ble bygget i 1996 som et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark fylkeskommune og Stange kommune, hvor Stange kommune eide og driftet bofellesskapet mens Hedmark fylkeskommune betalte driften. Formålet var å bygge et tidsmessig bofellesskap som kunne gi sterkt  funksjonshemmede beboere en optimal boform i egne leiligheter. I dag eies og drives fortsatt bofellesskapet av Stange kommune.

Lille Kjonerud bofellesskap er et bofellesskap tilpasset mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemming. Lille Kjonerud ble åpnet i 1996 og  har 18 lettdrevne leiligheter med livsløpsstandard bygd rundt et fellesareal med kantine og aktivitetsrom. Lille Kjonerud ligger i Ottestad, helt nord i Stange kommune, på grensen til Hamar. Det er god utsikt til Mjøsa. Avstanden til Hamar skysstasjon er ca. 3 km. I nærmiljøet er det bank, flere butikker, butikksenter og andre servicetilbud tilpasset rullestolbrukere. Direkte fra bofellesskapet er det forbindelse med omfattende gang- og sykkelveinett.

Målet for bofellesskapet er at hver enkelt skal gis mulighet for en så normalisert boform som mulig med størst mulig grad av egenaktivitet, medbestemmelse og trygghet. Personalet ved Lille Kjonerund bofellesskap består av sykepleiere, spesialsykepleiere, hjelpepleiere, spesialhjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter.

Bofellesskapet er organisert under Tilrettelagte tjenester (TT)

Målsetting Lille Kjonerud:

 

Lille Kjonerud bofellesskap

skal være et bofellesskap for funksjonshemmede

som gir hver enkelt mulighet for:

 

Økt livskvalitet,

Normalisert boform,

Mulighet for egenaktivitet,

Deltaking og likestilling i samfunnet,

Mestring av egen hverdag,

Medbestemmelsesrett,

Normalisering

Trygghet.