Jente er hos helsesykepleier

Foto: Øyvind Eide,Helsenorge - skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er ansvarlig for skolehelsetjenesten ut i fra Nasjonal faglig retningslinje. Vi samarbeider tett med andre instanser som bl.a. Stangehjelpa team barn og unge og fastleger. Skolelege, fysioterapeut, ernæringsfysiolog og jordmor inngår og som en del av skolehelsetjenesten.

Vi er tilgjengelige for kontakt med barn/ungdom, foresatte, skole og samarbeidspartnere. Hos helsesykepleier kan barn/ungdom få råd og veiledning om det som opptar dem.

Vanlige samtaletemaer er:

  • kropp og helse
  • forhold til foreldre, kjæreste, venner
  • angst, nedstemthet
  • spiseforstyrrelser
  • mobbing
  • seksuell helse, prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner

Vi har taushetsplikt etter helsepersonelloven.

Helsesykepleiere bidrar også i undervisning, deltar i ansvarsgrupper og hjelper ungdommene videre i hjelpeapparatet ved behov. Vi har fast «åpen dør» på skolene og er ellers tilgjengelige på mobil/SMS.

Fra 2019 har all ungdom som mangler vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet rett til gratis vaksiner frem til 20 år.

Velkommen til å ta kontakt!
Vi oppfordrer til at sensitive personopplysninger eller helsesopplysninger ikke sendes via sms eller på mail.