Tuberkulosekontroll er en lovpålagt tjeneste. Stange helsestasjon har ansvar for tuberkulosekontroll av utenlandske borgere fra land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal oppholde seg i Norge mer enn 3 mnd. Andre grupper må ta kontakt med sin fastlege.

Hvilke land dette gjelder, finnes oppdatert på Folkehelseinstituttet

 

Informasjon om tuberkuloseundersøkelse, flere språk

Vaksinasjon av barn mot tuberkulose, flere språk

Tuberculosis, fact sheet