Jente er hos helsesykepleier

Foto: Øyvind Eide,Helsenorge - skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er ansvarlig for skolehelsetjenesten ut i fra Nasjonal faglig retningslinje. Vi samarbeider tett med andre instanser som bl.a. Stangehjelpa team barn og unge og fastleger. Skolelege, fysioterapeut, ernæringsfysiolog og jormor inngår og som en del av skolehelsetjenesten. 

Hos helsesykepleier kan elever få råd og veiledning om det som opptar dem. Vi er også tilgjengelig for kontakt med foreldre/foresatte og skole/SFO. Vi bidrar i undervisning, deltar i ansvarsgrupper og hjelper barn videre i hjelpeapparatet ved behov. Vi har fast «åpen dør» på skolene og er ellers tilgjengelige på mobil/SMS.

I skolehelsetjenesten ønsker vi å:

  • Fremme fysisk og psykisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdom og skade

Vi har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven.

Barn har rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroller i den kommunen barnet bor og oppholder seg i. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroller.

Velkommen til å ta kontakt!

Vi oppfordrer til at sensitive personopplysninger eller helseopplysninger ikke sendes via sms eller på mail.