På helsestasjonen arbeider det helsesykepleiere, leger, jordmødre, og merkantil/sekretær. Vi samarbeider med andre instanser og tjenester ved behov, f.eks. fysioterapeut, spesialisthelsetjenesten, barnevernet, habiliteringstjenesten, barnehager og Stangehjelpa.

Stange helsestasjon har nylig tatt i bruk en gratis app som gir gravide og småbarnsforeldre kvalitetssikrede helseråd og nyttige verktøy. Appen er utviklet i samarbeid med kommunens helsetjenstetilbud. Last ned appen ved å søke "helseoversikt" i AppStore eller Google Play. Les mer på: Helseoversikt

Profileringsbilde Stange

FOTO: Rakel Berg. Stange kommune, profileringsbilde

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

  • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
  • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
  • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
  • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
  • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
  • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

 

Har du sykt barn ønsker vi at du ringer og bytter time. Vi ønsker besøk av friske barn på helsestasjonen, slik at vi unngår smitte. Ta heller ikke med syke søsken på helsestasjonen.