På helsestasjonen arbeider det helsesykepleiere, leger, jordmødre, og merkantil/sekretær. Vi samarbeider med andre instanser og tjenester ved behov, f.eks. fysioterapeut, spesialisthelsetjenesten, barnevernet, habiliteringstjenesten, barnehager og Stangehjelpa. 

 

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

  • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
  • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
  • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
  • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
  • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
  • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

 

Helsesykepleiere og jordmødre på Stange helsestasjon er sertifiserte i NBO (Newborn Behavioral Observations). NBO kan lære foreldre til å forstå det nyfødte barnets signaler bedre. 

 

Stange helsestasjon har tatt i bruk en gratis app som gir gravide og småbarnsforeldre kvalitetssikrede helseråd og nyttige verktøy. Appen er utviklet i samarbeid med kommunens helsetjenstetilbud. Last ned appen ved å søke "helseoversikt" i AppStore eller Google Play.

App for gravide og småbarnsforeldre - Volda kommune

Foto: Helseoversikt

 

Har du sykt barn ønsker vi at du ringer og bytter time. Vi ønsker besøk av friske barn på helsestasjonen, slik at vi unngår smitte. Ta heller ikke med syke søsken på helsestasjonen.