Søk barnehageplass her.......

I denne portalen kan du søke barnehageplass, søke om endret type plass, oppsigelse av plass.

Søknadsfristen for hovedopptaket til barnehageplass fra høsten 2020 er 1.mars 2020.

Ved behov for hjelp kontakt rådgiver Inger Tove Kulseth, tlf. 62562042.