Søk barnehageplass her.......

I denne portalen kan du søke barnehageplass, søke om endret type plass, oppsigelse av plass.

Søknadsfristen for hovedopptaket til barnehageplass er 1.mars.

Kontaktperson: Gunn-Elin Engen på telefon 984 88219