Snoezelen betyr "Snuse og døse"

Snoezelen er blitt beskrevet som et "sanserike" eller "opplevelsesrike". Utgangspunktet for Snoezelen er betydningen av tidlig samspill og kommunikasjon samt det å se sansene som en bro mellom den indre og ytre verden.

Snoezelen-senteret tok imot de første brukerne i oktober 1994, og det var den gangen det første senteret i sitt slag i Norge. Fortsatt er dette et av de største Snoezelen-senterene i landet, og det tjener som modell for andre kommuner  som ønsker å bygge opp lignende tilbud. Snoezelen-senteret er kjent både i Norge og i utlandet, og vi får stadig forespørsler om å ta imot besøkende til kurs og ekskursjoner.

Snoezelen er et tilbud som tar utgangspunkt i et vidt spekter av sanselige opplevelser som i seg selv er viktige, men som også kan være et godt utgangspunkt for utviklende prosesser som tenkning, følelser og handling.

Snoezelen-senteret vil først og fremst være et tilbud til mennesker med utviklingshemming i større eller mindre grad, men også andre barn og voksne har godt utbytte av senteret.

 

Snoezelen kan benyttes på flere ulike måter:

  • Ekskursjoner og studiebesøk
  • Opplæringstiltak