DEN NYE VEDBASEN VÅR

Vedbasen kapper, kløver og pakker ved for salg til privatpersoner i nærområdet. Tømmeret kommer fra lokal leverandør. Målet er å levere ved av beste kvalitet, godt pakket i 60 liters sekker (60x80 cm). Brukerne pakker også opptenningsbriketter for salg. Om du skulle trenge en hoggestabbe, kan dette også ordnes dersom det fins passende emner.

Ta kontakt pr. telefon  62 56 24 88 eller kom innom for en god handel!

Åpningstider:
mandag - torsdag 9-14
fredag: STENGT
  

ved@stange.kommune.no

Arbeidssituasjonen blir individuelt tilrettelagt. Det er arbeidsoppgaver som passer for alle som trives med grovmotorisk arbeid og som ønsker å være ute i all slags vær.  Det legges stor vekt på arbeidsmiljøet. Alle arbeider i produksjonskjede og er avhengige av hverandre. Det er en godt sammensveiset gjeng.

Kom innom for å bli nærmere kjent med arbeidsplassen og de som jobber der!

 

 

Inngang til arbeidsrommet

Pakking

Saging