HVEM ER VI SOM LAGER ÅKERSPOSTEN?

Vi som lager Åkersposten, har arbeidet vårt på Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter. Tre grupper, en på onsdag, en på torsdag og en fredag, lager avis sammen.

Vi skriver om det hver enkelt er opptatt av. Vi har først idédugnad og blir enige om hva som skal være med i hver enkelt avis. Noen ønsker å skrive på dialekt, og andre vil helst skrive som de selv snakker. Dette er helt i orden i vår avis. Her dyrker vi skrivegleden først og fremst. Korrektur for oss betyr å rette språket slik at andre forstår hva vi mener. Vi har også noen som lærer å lese og skrive gjennom avisarbeidet. Der legges det selvsagt mer vekt på rettskrivning. Alle skriver på datamaskin. Vi redigerer, trykker og selger avisa selv. Alt er selvgjort, og det er vi stolte av.

I redaksjonen sitter Thomas, Rolf Henning,  Lars, Wenche, Tom Erik,  Anders, Sara, Håkon, Bjarne, Svein, Olav, Raila, Anette, Ruth Margrethe, Jon Rickard og Tommy

Vi er glade for at du leser Åkersposten.

Åkersposten kommer ut hver 5. eller 6. uke, og kan kjøpes ved Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter - kantina, Spar-butikken i Bekkelaget, Kringla bakeri på Hamar og Ottestad bo -og servicesenter.

I januar 2013 kom Åkersposten for første gang ut som nettavis.

Hilsen oss i Åkersposten, ÅOA, 2312 Ottestad

aakersposten@stange.kommune.no

tlf. 625 62479