Friluftsbasen består av flere grupper som har som målsetting å ivareta grovmotoriske ferdigheter på alle funksjonsnivåer.

Brukerne representerer alle aldersgrupper.

De er mye ute i naturen og benytter også gymsal og svømmehall for å ivareta grovmotorisk stimulering og utvikling.

Det legges vekt på naturopplevelser med turopplegg etter årstidene.

 

På friluftstur i Vangsåsa

På friluftstur i Vangsåsa