Sanseintegrasjonstrening for barn og ungdom i førskole- og grunnskolealder. Treningen gis i mindre grupper en dag pr uke på Åkershagan Opplærings- og Aktivitetssenter (ÅOA). Gruppene blir hovedsakelig satt sammen etter alder og funksjonsnivå. Tilbudet består av ulike aktiviteter som er organisert i svømmehall og gymsal pluss musikkterapi. I tillegg benyttes av og til det hvite og det grønne rommet i Snoezelen-senteret. 

Det settes individuelle mål om mestring for hver enkelt elev.Målene utarbeides av spesialpedagog med bistand fra hjelper og ev foresatte eller pedagog i barnehagen eller skolen der barnet/eleven går.

 Målområder:Bassenget på Åkershagan

  • Utvikle og opprettholde egenaktivitet og svømmeferdigheter i vann.
  • Fremme evnen til kommunikasjon og samhandling i musikkterapi.
  • Utvikle og opprettholde grovmotoriske ferdigheter i gymsal.

 

I dag deltar om lag 40 barn og unge fordelt på 5 grupper fra Stange og kommunene omkring.

 

Søknadsfrist er 1. mars hvert år, og søknadsskjema kan man få via nettet www.aakershagan.no, eller ved å henvende seg til oss på tlf. 62 56 24 60.