Administrasjonen ved ÅOA 2019

Administrasjonen ved Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA) 

Fra venstre: Morten Riise, rektor,  Anne Kari Fossen, konsulent, Helen Wolden Tolvstad, avdelingsleder, Liv Kristin Bergum Martinsen, førstesekretær, Helge Ottesen, ass. rektor.