Stange kommune ønsker et tettere samarbeid med frivillig sektor for å stimulere til aktivitet, deltakelse og sosial inkludering for sine innbyggere. Frivillighetskoordinatoren jobber tverrsektorelt og samarbeider med ulike aktører for å sikre dialog mellom kommunen og frivilligheten, særlig innen helse og omsorgstjenestene.

En aktiv og levende frivillig sektor er grunnleggende for et levende lokalsamfunn.