Det gule rommet

Det gule rommet eller "lydrommet" er utrustet med forskjellige instrumenter. I rommet finnes blant annet en soundbox som gir forsterket vibrasjonseffekt. Her finnes også en stor xylofon som man kan ligge på, et orgel med "touch"-plater og forskjellige rytmeinstrumenter og fløyter. Rommet innbyr til utprøving av de ulike instrumentene og stimulerer til egenaktivitet og utvikling av fantasi og kreativitet.

Tilbake